تست بررسی میزان خواب آلودگی

تست زیر برای بررسی خواب آلودگی روزانه طراحی شده است. برای هر یک از شرایط ذکر شده در زیر ، به خودتان امتیاز 0 تا 3 را بدهید: 0 = هرگز چرت نمیزنید . 1 = احتمال کمی دارد که چرت بزنید یا خوابتان ببرد. 2 = شانس متوسطی دارد که چرت بزنید یا خوابتان …

تست بررسی میزان خواب آلودگی ادامه »