علت جاری شدن آب دهان در بیمار پارکینسونی چیست.؟

در بیماری پارکینسون اختلال سیستم گوارش شایع است. این اختلال حرکتی از دهان شروع می شود و تا مقعد ادامه دارد. و معمولا ناشی از اختلال حرکتی خودکار در مسیر گوارشی است. از جمله شکایت های شایع در بین بیماران پارکینسون افزایش بزاق است. این بیماران مدام با دستمال آب دهان خود را پاک می …

علت جاری شدن آب دهان در بیمار پارکینسونی چیست.؟ ادامه »