چگونه با مواد غذایی بر اضطراب غلبه کنیم؟(بخش اول)

اختلال اضطراب شدید معمولا نیاز یه درمان و دارو دارد، اما موارد خفیف تر اضطراب می تواند با تغییر شیوه زندگی از جمله بهبود رژیم غذایی درمان شود.متن زیر را بخوانید تا بدانید چگونه به طور طبیعی جلوی اضطراب را بگیرید. 1.اسید های چرب امگا 6 را کاهش دهید و اسیدهای چرب امگا 3 را …

چگونه با مواد غذایی بر اضطراب غلبه کنیم؟(بخش اول) ادامه »