همه چیز در مورد اعتیاد به نیکوتین

نیکوتین یک ماده شیمیایی بسیار اعتیاد آور است که در گیاه تنباکو وجود دارد. اعتیاد فیزیکی به این دارو به این شکل است که مصرف کنندگان همیشه به مصرف آن نیاز دارند و اعتیاد ذهنی و عاطفی به آن به این شکل است که مصرف کنندگان آگاهانه تاثیرات نیکوتین را می طلبند. نیکوتین در درجه …

همه چیز در مورد اعتیاد به نیکوتین ادامه »