ترک قمار

ارتباط قمار بازی مزمن با افسردگی

    محققان دریافتند که قمار بازی مزمن و افسردگی اغلب با هم اتفاق می افتند   قمار بازی مزمن مشکلی است که می تواند منجر به مشکلاتی در محل کار، مدرسه و منزل شود. این امر می تواند سلامتی رابه خطر بیاندازد، روابط را نابود کرده و حساب بانکی را خالی کند. اکنون تحقیق …

ارتباط قمار بازی مزمن با افسردگی ادامه »

رابطه میان قمار بازی بیمار گونه و سوء مصرف مواد

قمار بازان بیمار گونه، یک جمعیت پنهان در میان افراد دچار مشکلات روانی و سوء مصرف کنندگان مواد هستند که اغلب درمان مناسب و مورد نیاز خود را دریافت نمی کنند. حدود ده تا بیست درصد از سوء مصرف کنندگان مواد، دچار قمار بازی بیمارگونه نیز هستند. با این وجود، در حال حاضر برنامه های …

رابطه میان قمار بازی بیمار گونه و سوء مصرف مواد ادامه »