ترک اعتیاد بدون بستری

درمان اعتیاد با نوروفیدبک – بهترین مرکز تخصصی نوروفیدبک درتهران

درمان اعتیاد با نوروفیدبک – بهترین مرکز تخصصی نوروفیدبک در تهران   بسیاری از افراد که با مشکلات اعتیاد روبرو هستند ، بعضاً چندین بار مجددا به مصرف روی می آورند . در برخی موارد ، آنها می توانند سالها در برنامه های توان بخشی قرار گیرند و بدون پایان دادن به اعتیاد ، به …

درمان اعتیاد با نوروفیدبک – بهترین مرکز تخصصی نوروفیدبک درتهران ادامه »

چگونگی درمان غیر دارویی اعتیاد

  راهبردهای مداخلاتی شناختی مداخلات شناختی هسته اصلی REBT برای اعتیاد به کار می باشد. بنابراین شناخت و تصحیح افکار غیرمنطقی اولویت درمان محسوب می شود. راهبردهای شناختی که برای این منظور به کار می روند عبارتند از:   به چالش کشیدن افکار غیرمنطقی مجادله با افکار غیرمنطقی رایجترین راهبرد برای مداخلات است (الیس و …

چگونگی درمان غیر دارویی اعتیاد ادامه »