در مورد بيماري تريکوتيلومانيا یا «وسواس کندن مو» چه میدانید؟

  بيماري «وسواس کندن مو» که اولين بار توسط يک متخصص پوست فرانسوي به نام «فرانسوا هالوپه» شرح داده شد، جزو اختلال هاي کنترل تکانه دسته بندي مي شود و عبارت است از کندن مکرر موها که مي تواند منجر به از دست دادن مقدار قابل توجهي از مو شود. به طور معمول فرد پيش …

در مورد بيماري تريکوتيلومانيا یا «وسواس کندن مو» چه میدانید؟ ادامه »