سوالات متداول در مورد فوبیایی اجتماعی

سوالات متداول در مورد فوبیایی اجتماعی

سوالات متداول در مورد فوبیایی اجتماعی فوبیایی اجتماعی – به عنوان اختلال اضطراب اجتماعی شناخته می شود – یک وضعیت سلامت روانی است که در آن فرد در مواجهه با تعامل در موقعیت های اجتماعی دچار اضطراب می شود.   فوبیای اجتماعی چقدر جدی است؟ تاثیر آن برای هر فرد متفاوت است. برای برخی، اضطراب …

سوالات متداول در مورد فوبیایی اجتماعی ادامه »