اگر ترس از مکانهای بسته شما را می رنجاند مطلب زیر را دنبال کنید…

  هراس از مکانهای بسته چیست؟     ترس از فضای تنگ ومحصور از  کلمه لاتین  کلاستروم  گرفته شده که به معنی “یک  محل در بسته ”  بوده و فوبیا در  یونانی به معنای ترس می باشد.   افراد مبتلا به هراس از مکانهای بسته می توانند در زندگی شان مشکل  پیدا کنید، به عنوان …

اگر ترس از مکانهای بسته شما را می رنجاند مطلب زیر را دنبال کنید… ادامه »