مزوفونیا یا نفرت از صدا!

میزوفونیا به معنای واقعی کلمه “نفرت از صدا” است! میزوفونیا یک اختلال عصبی روانی نادر است که در آن فرد به دنبال شنیدن صداهای خاص دچار خشم و ناراحتی شدید میشود. این اختلال توسط توسط دانشمندان علوم اعصاب آمریکایی پاول Jastreboff و مارگارت Jastreboff شناسایی شده است.صداهایی که میتوانند باعث ایجاد علائم این سندرم شوند …

مزوفونیا یا نفرت از صدا! ادامه »