آیا من ترس اجتماعی (اضطراب اجتماعی) دارم؟

در فرد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی ممکن است  حضور در شرایط زیر بسیار دشوار باشد:      معرفی شدن به افرادی که نمی شناسند.      صحبت کردن با افرادی که نمی شناسند.      وارد شدن به جمعی که یک گروه از افراد در حال صحبت کردن هستند      ایجاد ارتباط مستقیم …

آیا من ترس اجتماعی (اضطراب اجتماعی) دارم؟ ادامه »