راهی ساده و زیبا برای برطرف کردن ترس کودکان از سی تی اسکن

دراکثر نقاط دنیا برای انجام سی تی اسکن و ام آر آی از کودکان آنها را بیهوش می کنند!در حالت […]

راهی ساده و زیبا برای برطرف کردن ترس کودکان از سی تی اسکن بیشتر بخوانید »