ترس از تنهایی

نه به خود یا دیگران؟؟؟

“نه ” گفتن به دیگران یا خود؟کدام یک؟

در این مقاله اهمیت “نه ” گفتن به درخواستهای نابجای دیگران و چند روش برای افرادی که در قبول نکردن درخواستهای نابجای دیگران مشکل دارند، توسط خانم دکتر ندا فرزانه روانپزشک و رواندرمانگر توصیف شده است.چه بسیار مواردی پیش آمده که فرد عنوان میکند که ” دیگران از او سوء استفاده میکنند”.البته اینجا منظور از سوء …

“نه ” گفتن به دیگران یا خود؟کدام یک؟ ادامه »

گذر از تنهایی به برقراری رابطه

    من از اینکه فردی همانند خود بیابم بسیار میترسم و در عین حال بسیار خوشحالم که بتوانم چنین فردی را پیدا کنم .من بسیار تنها هستم ولی باز هم میترسم که انزوای من مثل حبابی بترکد و دیگر نقش اصلی در دنیای پیرامون من را ایفا نکند .   تنهایی تنهایی همانند احساس …

گذر از تنهایی به برقراری رابطه ادامه »