سندرم غروب

  هنگامی که با یک بیمار آلزایمری برخورد دارید، ممکن است تغییرات بزرگی در چگونگی عملکرد وی در بعد از ظهر یا صبح زود ببینید. پزشکان این تغییرات را ” غروب یا سندرم غروب” می نامند. به نظر می رسد که حذف شدن نور، یک محرک یا راه انداز است. معمولا، علایم با رفتن نور …

سندرم غروب ادامه »