7 گام برای کمک به یادگیری کودکان مبتلا به اتیسم

فرصت یادگیری دیداری را بیشتر از یادگیری کلامی برای او فراهم کنید. مشکل این کودکان: پردازش شنیداری راهکار: کمتر صحبت کنید و بگذارید او با تصاویر یاد بگیرد. از تصاویر و نشانه‌ها استفاده کنید.برای آموزش مفاهیم مختلف عکس‌ها را از قبل آماده کنید و در اختیار او قرار دهید.این روش بهترین حالت برای آموزش به …

7 گام برای کمک به یادگیری کودکان مبتلا به اتیسم ادامه »