پیشگیری از سوء استفاده جنسی از کودکان

  برای سنین 3 تا 5 سال اندام های تناسلی، اندام های کاملا خصوصی هستند و هیچ کس جز به منظور رسیدگی بهداشتی حق ندارد به آنها دست بزند. کودک هم نباید اندام های خصوصی دیگران را لمس کند. این نکته هم درمورد غریبه ها صادق است، هم در مورد آشنایان و بستگان. پدر و …

پیشگیری از سوء استفاده جنسی از کودکان ادامه »