پرسش و پاسخ در زمینه اعتیاد و مواد مخدر

  دانستنی هایی در مورد مواد مخدر و اعتیاد 1) می دانید متداول ترین ماده مخدر مصرفی در ایران کدام است؟ الف )اکستازی ب)تریاک ج)کوکائین د)ال اس دی 2) نام 3 ماده مخدری که در نوجوانان متداول است را ذکر کنید؟ 3) حشیش ماده خطرناکی است زیرا: الف) ارزان است ب) به راحتی قابل دستیابی …

پرسش و پاسخ در زمینه اعتیاد و مواد مخدر ادامه »