ترانس سکچوال، اختلال هویت جنسی

  دختر یا پسر؟ چون این موضوع چون خیلی مفصله قراره در چند قسمت بهش بپردازیم. قسمت اول:   غالبادر […]

ترانس سکچوال، اختلال هویت جنسی بیشتر بخوانید »