بهترین راه برای حل تعارض رابطه

      1)از خودتان بپرسید واقعا می خواهید برنده شوید؟ زوجینی که اغلب با هم بحث می کنند و به دادو فریاد مشغول هستند کمتر از با هم بودن ، خوشحال هستند و بحث کردن، یکی از عوامل نابود کننده رابطه زناشویی است، زندگی یک میدان مسابقه نیست که نسبت به همسرتان برنده شوید …

بهترین راه برای حل تعارض رابطه ادامه »