تحلیل کاربردی رفتار چیست؟

آیا تمایل دارید بدانید که چگونه تحلیل کاربردی رفتار(ABA)  چگونه به فرزند شما در غلبه به اوتیسم کمک می کند؟ تحلیل کاربردی رفتار (ABA) چیست؟ لغت کاربردی بیشتر به معنای عملی است تا تحقیق یا فلسفه. تحلیل رفتار نیز بیشتر با عنوان تئوری یادگیری تلقی می شود، درک آنچه منجر به یادگیری مهارت های جدید …

تحلیل کاربردی رفتار چیست؟ ادامه »