چطور با قضاوت اشتباه دیگران کنار بیاییم!

چطور با قضاوت اشتباه دیگران کنار بیاییم!

مقابله با قضاوت های نادرست مردم آنتوان دوسنت اگزوپری یک جمله زیبا در مورد قضاوت دارد که میگوید: محاکمه کردن خود از محاکمه کردن دیگران خیلی مشکلتر است. اینکه آیا جزو افرادی هستیم که دیگران را قضاوت می کنیم یا خیر از جمله سئوالاتی است که بهتر است به جای آنکه کسی از ما در …

چطور با قضاوت اشتباه دیگران کنار بیاییم! ادامه »