خطر ابتلای ژنتیکی به اوتیسم، با آلودگی هوا افزایش می یابد

با توجه به تحقیقات جدید دانشکده پزشکی کک دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، به نظر می رسد کودکانی که به لحاظ ژنتیکی مستعد ابتلا به اوتیسم هستند زمانی که در معرض آلودگی هوا قرار می گیرند احتمال بیشتری وجود دارد که به این اختلال مبتلا شوند. تحقیقات قبلی نشان داده بود که بین اوتیسم و رویارویی با …

خطر ابتلای ژنتیکی به اوتیسم، با آلودگی هوا افزایش می یابد ادامه »