بهترین جراحی مغز

اولین جراحی تحریک عمقی مغز (DBS) برای درمان وسواس در ایران.

جراحی تحریک عمقی مغز (DBS) درمان‌های مؤثر در کاهش علایم وسواس : جراحی مغز، درمان مبنی بر شوک برقی تشنج‌آور (ECT) تحریک مغناطیسی از راه جمجمه (TMS) تحریک عمقی مغز (DBS) جراحی مغز: جراحی مغز را فقط در مورد بیمارانی با علایم شدید و فلج‌کننده که به درمان‌های چندگانه و کافی SRIو رفتاردرمانی پاسخ نداده‌اند، می‌توان در نظر …

اولین جراحی تحریک عمقی مغز (DBS) برای درمان وسواس در ایران. ادامه »