نحوه ی پاداش دادن به کودک

پاداش تقویتی برای رفتار مطلوب محسوب می شود. یعنی آنزمان که کودک رفتار مطلوبی انجام می دهد  با پاداش دادن به او احساس خوبی در او ایجاد می کنیم و با این کار میل او به انجام مجدد آن کار را در او تقویت می کنیم. تقویت کننده هر چیزی می تواند باشد خاصیت آن …

نحوه ی پاداش دادن به کودک ادامه »