آموزش کودکان با تحریکات حسی

در این پست میخواهیم به مفهوم تحریکات حسی برای کودکان بپردازیم و مطمئن شویم که برای کودک شما نیز کاربردی است . ابتدا میخواهم داستانی را در این زمینه برایتان تعریف کنم .یکی از دوستان من به همراه همسر خود 18 سال پیش به کلاس های اموزش کودکان میرفت .در یکی از جلسات استاد به …

آموزش کودکان با تحریکات حسی ادامه »