تأثیر تانگرام بر هوش فضایی و بهبود عملکرد ریاضی

تانگرام، یک پازل های سنتی چینی است که از یک مربع با 7 تکه( یک متوازی الاضلاع،یک مربع و پنج […]

تأثیر تانگرام بر هوش فضایی و بهبود عملکرد ریاضی بیشتر بخوانید »