تأثیر تانگرام بر هوش فضایی و بهبود عملکرد ریاضی

تانگرام، یک پازل های سنتی چینی است که از یک مربع با 7 تکه( یک متوازی الاضلاع،یک مربع و پنج مثلث) تشکیل شده است که می توان آنرا به اشکال مختلف مرتب کرد. مزیت آموزشی بازی با اشکال شما به دو شکل خیره شده اید و از خود میپرسید: چه میشد اگر این دو شکل …

تأثیر تانگرام بر هوش فضایی و بهبود عملکرد ریاضی ادامه »