افزایش رابطه جنسی در زنان با یک ساعت …

بر اساس مطالعه جدیدی که در مجله پزشکی منتشر شده است با یک ساعت خواب اضافی احتمالا 14%  رابطه جنسی  در زنان بهبود می یابد.     نتیجه گیری که در مطالعه انجام شده است نشان داده که : “اختلال خواب ممکن است به شکایت جنسی و کاهش فعالیت جنسی دامن بزند”. اگر چه مطالعات …

افزایش رابطه جنسی در زنان با یک ساعت … ادامه »