نقش ناتالیزوماب یا تایسبری Tysabri در ام اس چیست؟

 نقش تایسبری Tysabri در ام اس چیست؟ تزریق ناتالیزوماب یا تایسبری برای درمان بیماران با انواع عود ام اس (MS)، و بیماران که توسط داروهای دیگربهبود نمی یابند˓ استفاده می شود.این داروMSرا درمان نمی کنند، اما ممکن است ناتوانی جسمی حاصل از ام اس را به تاخیر انداخته و زمان بین عودها را افزایش می …

نقش ناتالیزوماب یا تایسبری Tysabri در ام اس چیست؟ ادامه »