تاندون

کشیدگی مچ دست (2)

آزمایشات دکتر: با پزشک خود درباره سابقه پزشکی و هر آسیب قبلی دست و مچ صحبت کنید. او از شما درباره نحوه و زمان آسیب سوال می پرسد وتمام علایم شما را بررسی می کند از جمله بی حسی دست. دکتر شما کل دست و بازوی شما را برای اطمینان از این موضوع که آسیب …

کشیدگی مچ دست (2) ادامه »

کشیدگی مچ دست (1)

کشیدگی شدن یک آسیب دیدگی مرتبط با رباط است. رباط ها رشته های قوی از بافت همبند هستند که استخوان ها را به یکدیگر متصل می کنند. کشیدگی شدن مچ دست آسیبی شایع است. رباط های بسیاری در مچ دست وجود دارند که می توانند در اثر پیچ خوردگی، کشیده و یا پاره شوند. این …

کشیدگی مچ دست (1) ادامه »

تاندون نازک پی

تاندون های نازک پی دو تاندون قوی هستند که عضلات بیرونی پا را به استخوان پا متصل می کنند. وقتی منقبض می شوند باعث حرکت پا به پایین و داخل می شوند. آنها نقش مهمی در ثبات پا روی سطوح ناهموار بازی می کنند. وقتی پا بیش از حد می چرخد(در حد پیچ خوردگی) این …

تاندون نازک پی ادامه »

نگاه کلی به تاندون

تاندون ها ساختار محکم و نیمه منعطفی هستند که رابط عضلات و استخوان هستند و به قسمت های بدن اجازه حرکت می دهند. آسیب ها می توانند جزیی باشند(ورم تاندون) که به دلیل استفاده بیش از حد از قسمت خاص بدن به وجود می آیند. آسیب های سطح متوسط مهمولا در اثر کشیدگی تاندون بیش …

نگاه کلی به تاندون ادامه »