اولین ارتباط مستقیم بین دو مغز انسانی!

برای اولین بار در تاریخ بشر محققان موفق شدند سیگنالی را از مغز یک دانشمند هندی مستقیما به مغز سه نفر در فرانسه ارسال نمایند. این تحقیق به کمک دانشمندانی از دانشگاه هاروارد،و همچنین با کمک دانشمندان علوم اعصاب اسرائیل،بارسلونا و فرانسه انجام شده است. این ارتباط از طریق اینترنت انجام شده و سیگنال های …

اولین ارتباط مستقیم بین دو مغز انسانی! ادامه »