نوروز و تاریخچه آن

  یکی از قدیمی ترین جشن های ایرانیان ،نوروز است که با نخستین روز بهار آغاز میشود .نوروز همان طور که نامش پیداست ، حکایت از نو شدن،تازگی و زندگی دوباره طبیعت و انسان دارد و زمانی است که طبیعت از خواب زمستانی بیدار شده و زندگی دوباره ای را آغاز می کند. همچنین نوروز …

نوروز و تاریخچه آن ادامه »