تاخیر کلامی

مشکلات همراه با اختلال بیش فعالی

مشکلات همراه با اختلال بیش فعالی   ناتوانی یادگیری به معنای نقص در ۱ یا چند فرایند روانشناختی در زمینه فهمیدن و به کار بردن زبان اعم از کلامی یا نوشتاری است که بصورت نقص در زمینه گوش کردن، اندیشه کردن، صحبت کردن، هجی کردن یا خواندن، نوشتن و حساب کردن ظهور میکند. بسیارند کودکانی …

مشکلات همراه با اختلال بیش فعالی ادامه »

علت اینکه بعضی از بچه ها دیر به حرف می افتند!

علت اینکه بعضی از بچه ها دیر به حرف می افتند!

علت بچه هایی که دیر به حرف می افتند!   علت اینکه بعضی از بچه ها دیر به حرف می افتند!!!!! نباید تأخیر در رشد گفتاری را با تأخیر در یاد گرفتن صحبت کردن به طور قابل فهم اشتباه کرد. تأخیر در رشد گفتاری به معنای تأخیر در آغاز بیان کلمات با معنا به صورت تکی …

علت اینکه بعضی از بچه ها دیر به حرف می افتند! ادامه »

تاثیر والدین در رشد زبانی کودک

طبق تحقیقات هارت و رایزلی، تاثیر شدید و عمیق سبک پدر و مادری کردن بر زبان آموزی را نشان دادند. آن ها فهمیدند کودکان فقیر، کودکان خانواده های طبقه متوسط و کودکان پدر و مادرهای متخصص، تجربه های زبانی مشابهی دارند. ولی میزان این تجربه ها برای کودکانی که توان اقتصادی پدر و مادر آن …

تاثیر والدین در رشد زبانی کودک ادامه »