در تحقیقات جدید عوامل تاخیر در رشد زبان کشف شد

  با توجه به  بررسی هایی که در مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها در طول سال های 2006 تا 2008 انجام شده بود  ، از هر 6 کودک 1 نفر در ایالات متحده به  یک معلولیت رشدی  از جمله ناتوانی فکری دچار هستند . تحقیقات جدید نشان می دهد که عوامل ژنتیکی و …

در تحقیقات جدید عوامل تاخیر در رشد زبان کشف شد ادامه »