تاثیرات یائسگی بر خانم ها

بسیاری از خانم ها در دوره یائسگی دچار اضافه وزن می شوند. این اضافه وزن گاهی به یائسگی مربوط می شود و گاهی روش های درمانی و پیامدهای آن منجر به اضافه وزن می شوند. یکی از روش های درمانی مربوط به این دوران هورمون درمانی است. با این حال شواهد علمی کافی در مورد …

تاثیرات یائسگی بر خانم ها ادامه »