گیاهخواری چه مزایایی دارد؟

کسانی که رژیم گیاهخواری یا vegeterian مصرف می کنند در حقیقت محصولات حیوانی استفاده نمی کنند. این رژیم بیشتر شامل محصولات زمینی و دریایی است. کسانی که رژیم گیاهخوارای انتخاب می کنند، بیشتر تخم مرغ و محصولات لبنی استفاده می کنند (شیر و فرآورده های آن). کسانی که هیچ محصول حیوانی و پروتئینی، حتی تخم …

گیاهخواری چه مزایایی دارد؟ ادامه »