مزایای گفتار درمانی برای اوتیسم

اوتیسم نوعی ناتوانی رشد محسوب می شود که قبل از 3 سالگی بروز می کند. اوتیسم نوعی اختلال عصبی است که شامل اختلال در ارتباط و اختلال در تعاملات اجتماعی و مهارت های شناختی می شود. اختلال اوتیسم یا ASD دارای ویژگی های مختلفی است که عبارتند از: تکرار فعالیت ها پایداری شدید در مقابل …

مزایای گفتار درمانی برای اوتیسم ادامه »