بدترین تاثیر خوراکی ها بر داروها

این خوراکی ها و نوشیدنی ها روی مصرف دارو تاثیر می گذارند!!!

همه می دانید که مصرف همزمان برخی داروها توصیه نمی شود، اما احتمالا نمی دانید که بعضی خوردنی ها و یا نوشیدنی ها نیز بر روی برخی داروها تاثیر می گذارند. قبل از اینکه یک دارو را برای اولین بار مصرف کنید، حتما با پزشک مشورت کنید تا اقدامات احتیاطی مربوط به دارو را برایتان …

این خوراکی ها و نوشیدنی ها روی مصرف دارو تاثیر می گذارند!!! ادامه »