فواید گریه

فواید گریه کردن را بدانید و با خیال راحت گریه کنید

فواید گریه کردن چیست؟ فواید گریه کردن .چرا ما گریه می کنیم؟آیا گریه کردن برای سلامتی شما مضر است؟ما برای شادی،برای احساس،برای عشق و غم،برای درد و خشم گریه می کنیم. ما گریه می کنیم چرا که این راهی است که خود را بیان می کنیم ،گریه کمک می کند تا فشار را کاهش داده …

فواید گریه کردن را بدانید و با خیال راحت گریه کنید ادامه »