چاقی چه تاثیراتی بر روی مغز دارد؟

محققان نشان دادند که وزن اضافه چگونه می تواند هر چیزی از جمله عملکرد عصبی تا سلامت جسمی را تحت تاثیر قرار دهد. اپیدمی چاقی فقط برای کمر بد نیست، بلکه می تواند بر روی ذهن نیز تاثیراتی داشته باشد. اضافه وزن نه تنها بر روی ظاهر افراد و سلامت جسم تاثیر می گذارد، بلکه …

چاقی چه تاثیراتی بر روی مغز دارد؟ ادامه »