تاثیر مطالب پورن بر مردان

اکثر افراد همچنان این سوال را می پرسند که آیا موضوعات و تصاویر پورن برایمان خوب است یا بد؟ آیا این مطالب مخرب هستند یا رهایی بخش؟ پرسیدن مداوم اینگونه سوالات به طور اجتناب ناپذیری منجر به بروز نظرات مخالف و موافق می شود. سوالی که پرسیده نشده است: پورن با ما چه می کند …

تاثیر مطالب پورن بر مردان ادامه »