پیاده روی روی تفکر شما چه تاثیری دارد؟

تاثیر افزایش پیاده بر روی تفکر خلاق   تحقیقات جدید نشان می دهد که پیاده روی افزایش تفکر خلاق تاثیر گذار است. در یک سری از آزمایشات ، محققان دانشگاه استنفورد در کالیفرنیا ، سطح خلاقیت افراد  را در مقایسه با افرادی که مدام نشسته اند اندازه گیری مورد بررسی قرار دادند . استیو جابز …

پیاده روی روی تفکر شما چه تاثیری دارد؟ ادامه »