تاثیر متفاوت هورمون عشق بر زن و مرد

هورمون عشق همیشه مطابق با نام خود عمل نمی کند: اکسی توسین هورمون عشق است که باعث بروز رفتار دوستانه در خانم ها می شود، اما در مردان حس رقابت ایجاد می کند. بررسی ها نشان داده اند که تفاوت های رفتاری ناشی از فرهنگ و محیط است. در هر دو جنسیت اکسی توسین توانایی …

تاثیر متفاوت هورمون عشق بر زن و مرد ادامه »