تاثیر هوای سرد بر ریه ها

گفته می شود راه رفتن در هوای سرد سرما را به مغز استخوان می رساند. نه تنها بدن در هوای خیلی سرد احساس ناراحتی می کند، بلکه ریه های شما نیز تحت تاثیر هوای سرد قرار می گیرند. ریه ها در هوای گرم و مرطوب عملکرد بهتری دارند. زمانی که در هوای سرد بیرون می …

تاثیر هوای سرد بر ریه ها ادامه »