نیکوتین و گیرنده های نیکوتین در بیماری و درمان

همه می دانند که سیگار کشیدن یکی از عادت های مضر است. اما این ضرر مربوط به سیگار نیست، بلکه ضرر آن مربوط به نیکوتین و گیرنده های نیکوتین می شود. نیکوتین دارای تاثیرهای متعددی است، از جمله: باعث کاهش اشتها می شود، خلق و خو را بهبود می بخشد و دارای خواص ضدافسردگی است، …

نیکوتین و گیرنده های نیکوتین در بیماری و درمان ادامه »