نوروفیدبک و عملکرد بهتر

مغز مانند هر عضو دیگری در بدن است. اگر آن را ورزش دهید، بهتر عمل خواهد کرد. یک مغز کارآمد می تواند با دقت بیشتر و در زمان کمتر عملکرد مربوط به خود را انجام دهد. نوروفیدبک، به همان روشی که فرد عضلات خود را تقویت می کند، با استفاده از ابزاری اجراهایی برای آموزش …

نوروفیدبک و عملکرد بهتر ادامه »