کمک به افراد مضطرب با روش نوروفیدبک

اضطراب، اگر به درستی مدیریت شود، می تواند یک سرمایه واقعی برای عملکرد باشد. به هرحال قرار گرفتن طولانی مدت در برابر اضطراب باعث تقویت الگوی آن در مغز می شود. درست مانند عضلات، الگوهای مغز نیز با استفاده مداوم قوی می شوند. با تقویت بیشتر یک الگو در مغز، در واقع آن الگو در …

کمک به افراد مضطرب با روش نوروفیدبک ادامه »