نشستن طولانی مدت باعث کوتاهی عمر می شود

محققان برزیلی پس از بررسی داده های مربوط به 54 کشور به این نتیجه رسیدند که بیشتر از 3 ساعت نشستن در روز به اندازه 3.8 درصد میزان مرگ را افزایش می دهد. کم کردن ساعات نشستن در روز طول عمر را به طور متوسط به اندازه 0.2 سال – یا بیشتر از 2 ماه …

نشستن طولانی مدت باعث کوتاهی عمر می شود ادامه »