داروهای ضد افسردگی: آیا در طول زمان تاثیرشان از بین می رود!!!

سوال: چند سال است که از فلوکستین (پروزاک) استفاده می کنم، اما به تازگی متوجه شده ام که دیگر همان […]

داروهای ضد افسردگی: آیا در طول زمان تاثیرشان از بین می رود!!! بیشتر بخوانید »