آیا موسیقی به بهتر خوابیدن کمک می کند؟

تصور می شود که گوش دادن به موسیقی می تواند به خوابیدن کمک کند. آیا واقعا اینگونه است؟ برخی متخصصان این تفکر را تایید می کنند، اما معتقد هستند انتخاب نوع موسیقی نیز بسیار مهم است. موسیقی که دارای تن ملایم است می تواند به بدن برای رسیدن به مرحله خواب بیشتر کمک کند، اما …

آیا موسیقی به بهتر خوابیدن کمک می کند؟ ادامه »