تاثیر موسیقی بر نوزاد در رحم مادر

یک نوزاد در رحم مادر صداهای زیادی از دنیای بیرون را می شوند، اما یکی از صداهایی که توجه زیادی را به سمت خود جذب می کند، موسیقی است. تحقیقات نشان داده اند که نوزاد متولد نشده نیز از شنیدن ممیزانی از موسیقی در روز لذت می برد. صداها در رحم مادر یک نوزاد حدودا …

تاثیر موسیقی بر نوزاد در رحم مادر ادامه »